Wynajem

Procedura Wynajmu

1. Rezerwacja Wstępna (telefonicznie, drogą elektroniczną lub w naszej siedzibie).

Najemca zgłasza chęć wynajęcia pojazdu poprzez wypełnienie i wysłania formularza znajdującego się w zakładce "REZERWACJA", lub telefonicznie.
Rezerwacja wstępna jest bezpłatna i nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi.

2. Potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej i wplata zaliczki

firma "Świat Kempingów" sprawdza dostępność danego pojazdu i wysyła najemcy Potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej drogą elektroniczną.
Po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji Wstępnej Najemca w ciągu 48 godzin zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty wynajmu.
WPŁATA OPŁATY REZERWACYJNEJ (zadatku) JEST RÓWNOZNACZNA Z ZAWARCIEM UMOWY NAJMU POJAZDU.

3. Umowa Najmu kampera

firma "Świat Kempingów" wysyła Najemcy Umowę Najmu.
Najemca w ciągu 14 dni od daty otrzymania umowy zobowiazany jest:

dostarczyć Wynajmującemu kopię dowodu osobistego osoby wynajmującej pojazd,
dostarczyć kopię prawa jazdy kierowców, minimalny wiek kierowcy 25 lat
podpisac i dostarczyc Umowe Najmu.

Pozostała część kwoty za wynajem plus oplata serwisowa 300 zł musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu, chyba ze Strony umówią się inaczej. UWAGA opłata serwisowa dotyczy jedynie najmu kampera- NIE przyczep.
Kaucja zwrotna w wysokości 5000 zl jest płatna gotówką w momencie wynajmu pojazdu

Jeżeli najemca nie dopełni formalności określonych w pkt. 3 moze skutowac to automatycznym zerwaniem umowy z winy najemcy i spowodować utratę wpłaconego zadatku.

4. Odbior i zdanie pojazdu:
wydanie pojazdu nastepuje w godzinach 15.00 - 18.00 pierwszego dnia najmu po podpisaniu Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
zdanie pojazdu nastepuje nie póżniej niż w ostatnim dniu trwania Umowy Najmu w godzinach 08:00 - 12:00
opoźnienie w zdaniu pojazu skutkuje karą określoną w Ogolnych Warunkach Najmu,
kaucja zostaje zwrócona w terminie do 7 dni po zakończeniu Umowy Najmu na konto najemcy lub gotówka w momencie zdania pojazdu.Dethleffs Trend 7057 DBM

CENA OD

550 PLN

 • Ilość osób: 5
 • Długość: 7.40m
 • DMC: 3.499kg
 • Rocznik: 2019

DETHLEFFS TREND 7057 EB

CENA OD

550 PLN

 • Ilość osób: 5
 • Długość: 7,40m 
 • DMC: 3.499kg
 • Rocznik: 2020

ABBEY VOGUE GTS 470

CENA OD

199 PLN

 • Ilość osób: 4
 • Długość: 6,00m 
 • DMC: 1.300kg
 • Rocznik: 2007

BURSTNER PREMIO

CENA OD

199 PLN

 • Ilość osób: 3
 • Długość: 5,50m / 4,00m (z zaczepem / bez zaczepu)
 • DMC: 1.100kg
 • Rocznik: 2014

ADRIA DE LUXE

CENA OD

199 PLN

 • Ilość osób: 4
 • Długość: 6,00m
 • DMC: 1.100kg
 • Rocznik: 2003

CARADO CAPRON

CENA OD

199 PLN

 • Ilość osób: 4
 • Długość: 5,40m 
 • DMC: 1.050kg
 • Rocznik: 2012

WYNAJEM BUDOWLANE

CENA OD

50 PLN